Uvolnění pravidel pro vodáky

Dle AVTS řeky můžete splouvat už jen s malými omezeními

Milí příznivci vodáctví,

uvádíme několik zmírňujících opatření v souvislosti s pandemií COVID-19, která vyplynula z jednání Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020.

Došlo k aktualizaci pravidel, která se týkají pohybu osob na veřejných sportovištích, v přírodě nebo na jiných veřejně přístupných místech. Dle Asociace vodní turistiky a sportu platí následující pravidla:

Splouvání řeky

Až budete zpět na břehu

nadále platí používání roušky a dodržování minimálně 2 m odstupu od ostatních osob.
Zbytečně se neshlukujte.

Vodáctví nyní funguje s relativně s malými omezeními a možnost rozšíření na více lodí ve skupině je určitě přínosem i z bezpečnostního hlediska. Pokud by se totiž samostatně plující loď dostala do potíží, neměl by jí kdo pomoci. Proto je s ohledem na bezpečnostní pravidla doporučena jízda minimálně 3 lodí, aby mohlo dojít k rychlé a efektivní pomoci ostatních v případě jakékoliv nehody.

Pohyb v přírodě je doporučován z hlediska posílení imunity, takže můžete splouvat řeky i během následujících měsíců nebo letní dovolené.


* Lodě Dyje doporučují *


ONLINE REZERVACE


Materiál si můžete zapůjčit i na místě bez předchozí rezervace, pak vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že si svůj výlet užijete!

Novinky

+420 485 100 500 Naše provozovny:

Provozovatel

Sundisk s.r.o.

Sportovní a kulturní produkce Firemní akce (outdoor,teambuilding) Event marketing

Všechny naše provozovny: